Wat is ZwangerFit?

ZwangerFit is een eigentijdse cursus voor zwangere of net bevallen dames. Als speciaal opgeleide ZwangerFit docente geeft Dide actieve lessen gericht op conditie, kracht, stabiliteit en coördinatie. Daarnaast komt er een gedeelte coaching met betrekking tot de zwangerschap, baring en de periode na de bevalling aan bod. Ook wordt aandacht besteed aan de functie van de bekkenbodem en het houdings- en bewegingsapparaat.
Als zwangere kan je vanaf de 12e week van de zwangerschap tot aan de bevalling meedoen met de ZwangerFit lessen. Vanaf 4 tot 6 weken na de bevalling kan er al weer gestart worden met de MamaFit lessen tot, indien gewenst, 9 maanden na de bevalling.

Intake
Er vind een individuele intake plaats wanneer je jezelf opgeeft voor een ZwangerFit/MamaFit cursus . Dit geldt voor de eerste deelname aan de ZwangerFit les tijdens en/of na de zwangerschap.

Actieve lessen
De actieve lessen ZwangerFit hebben een vaste opbouw: eerst is er aandacht voor de warming up gevolgd door conditietraining op maat. Daarna wordt gericht geoefend op versterking en coördinatie van diverse spieren. Speciale aandacht wordt besteed aan coördinatie, stabilisatie en spierversterking van het bekken en de bekkenbodem.
Het is geen aerobic voor zwangere vrouwen, maar een actief oefenprogramma met muziek als toevoeging en basiselementen uit de aerobics en fitness zullen gebruikt worden. We maken daarnaast gebruik van cardio apparatuur, krachtapparatuur en klein oefenmateriaal als fitballen, dynabands en gewichtjes.

Theorielessen
Tijdens de actieve lessen zal er een deel van de les worden gebruikt als theorieles waarbij aandacht wordt besteed aan alle veranderingen die optreden tijdens de zwangerschap, de baring en de periode na de bevalling. Daarnaast is er een partnerles, waarin aandacht zal worden besteed aan de rol van de partner in de begeleiding  van de zwangere dame tijdens en na haar zwangerschap.
Deze theorielessen zijn optioneel ook los te volgen, waarbij de theorie in 5 lessen wordt verdeeld:

Les 1: Bewustwording van houding in stand en zit. Uitleg bekkenbodem en oefeningen.
Les 2: Start bevalling t/m ontsluitingsfase met bijbehorende ademhalingstechnieken.
Les 3: Uitdrijvingsfase met pershoudingen en ademhalingstechnieken
Les 4: Partneravond. Tijdens deze les is er vooral aandacht voor de rol van de partner tijdens de zwangerschap en bevalling.
Les 5: Kraamperiode.

Aanmelden
Aanmelden voor de ZwangerFit lessen kan zowel telefonisch (013-5903006) als via de mail (zwangerfit@brinkpoint.nl)

Geef daarbij je naam, telefoonnummer, e-mailadres en uitgerekende datum door. Na de bevestiging krijg je bij voorkeur per mail, het intakeformulier toegestuurd. Na inlevering van het intakeformulier plannen we een persoonlijk intakegesprek in.

ZwangerFit/ MamaFit coach
Mijn naam is Dide van Riel-Kroot. Vanaf 2013 ben ik werkzaam als fysiotherapeut en sportinstructeur, daarnaast heb ik in 2017 de opleiding tot Zwanger-/MamaFit coach afgerond. Sindsdien begeleid ik dames tijdens of na hun zwangerschap om zowel fysiek als mentaal voorbereid te zijn op de bevalling en de periode daarna.

Leuk dat je eventueel interesse hebt in de Zwanger/MamaFit lessen. Mocht je nog vragen hebben of wil je vrijblijvend een proefles volgen, neem dan contact op via 013-5903006 of via zwangerfit@brinkpoint.nl